Onderzoek en Inspectie

Onderzoek en inspectie wordt door Walldecsolutions aangeboden op basis van eenduidige overeenstemming met de opdrachtgever. Mede hierdoor bent u als opdrachtgever nauw betrokken bij de realisatie van de invulling van het uit te voeren onderzoek.

Enkele voorbeelden van mogelijke (deel)onderzoek(en): destructief onderzoek, kwantitatief onderzoek, klimaat meting(en), bodemonderzoek.

Tevens biedt Walldecsolutions u de mogelijkheid tot het doen van een specifiek GPR- en/of Geo-elektrisch onderzoek. Dit type onderzoek kan o.a. van toegevoegde waarde zijn bij de realisatie van uw nieuwbouw- en renovatieproject.

Grondradar onderzoek

Een ground-penetrating radar (GPR) of bodemradar wordt gebruikt om de bodem en/of voorwerpen ( constructies ) daarin te onderzoeken of te detecteren. Ook de term grondradar wordt gebruikt. De radar wordt over de bodem bewogen en meet de grondstructuur direct onder de radar en geeft dit weer in lijntjes in een radargram. Indien holtes of verstoringen aanwezig zijn, geeft de radar dit weer via omgekeerde parabolen.

Er wordt vaker onterecht vanuit gegaan dat de radar niet alleen naar onderen maar ook zijdelings meet, maar dit is niet correct. In het radargram wordt alleen weergegeven wat zich direct onder de radar bevind. Indien er geen verstoringen of holtes zich bevinden in de ondergrond geeft het radargram mooie rechte lijnen, die de diverse grondlagen weergeven. Dit kan in zwart/wit via diverse graduaties grijs of in diverse kleuren, zie onderstaand voorbeeld.

Onderzoek naar waterbronnen

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de nieuwste technologie welke is gebaseerd op geo- elektrische metingmethode. De evaluatie van de meetresultaten worden doorgaans ter plaatse aangeboden alsmede analyse van de meetgegevens. De WF – radar kan tot ca. 55 meter diepte metingen verrichten.

Voor meer informatie over onderzoek en inspectie klikt u hier.