OVER ONS

Walldecsolutions beschikt over meer dan 25 jaar ervaring.
Een klein of omvangrijk project, wordt door ons op dezelfde enthousiaste wijze benaderd en tot uw tevredenheid afgewikkeld.
Dit doen wij door Voortgang, Communicatieve aanpak en Samenhangend advies goed op elkaar af te stemmen.

Walldecsolutions is een geregistreerde merknaam in het register van het BBIE te Den Haag onder inschrijfnummer 1002617.

Voortgang

De vaak complexe omgeving en toenemende eisen op het gebied van o.a. energiezuinigheid, wooncomfort en duurzaam bouwen maken het er niet eenvoudiger op.

Tegelijkertijd is het van belang het project te realiseren binnen haalbare financiële kaders. Walldecsolutions is uw deskundige partner bij het vinden van werkbare oplossingen. In onze adviezen integreren wij deze met succes, waarbij Walldecsolutions u tevens ontzorgt m.b.t. uitvoeringstechnische zaken. U informeert over de voortgang en projecten realiseert binnen de gestelde planning.

Werkbare oplossingen

creëren door inzet

van deskundigheid.

U kunt rekenen op

financieel haalbare

oplossingen.

Communicatie aanpak

Binnen ons projectteam werken de leden nauw samen. Zowel met elkaar als richting onze opdrachtgever(s). Een integrale aanpak vormt daarbij het uitgangspunt. Onze opdrachtgevers worden middels onze integrale aanpak dermate ontzorgt, dat men op elk willekeurig moment van het project op de hoogte is van de status. Dit is communiceren in optima forma.

Communicatie aanpak

Binnen ons projectteam werken de leden nauw samen. Zowel met elkaar als richting onze opdrachtgever(s). Een integrale aanpak vormt daarbij het uitgangspunt. Onze opdrachtgevers worden middels onze integrale aanpak dermate ontzorgt, dat men op elk willekeurig moment van het project op de hoogte is van de status. Dit is communiceren in optima forma.

U kunt rekenen op

financieel haalbare

oplossingen.

Samenhangend advies

Onze adviezen in onderhoud en renovatie zijn nadrukkelijk oplossingsgericht. In overleg met de opdrachtgever zoeken we steeds naar vernieuwende oplossingen op het gebied van probleem benadering. Hiervoor beschikken we over specialistische kennis in een breed scala aan vakgebieden.

De capaciteit van onze adviseurs om

over de grenzen van hun van specialisatie

naar andere vakgebieden te kijken.

Opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn o.a. woningstichtingen, gemeenten, ingenieursbureau’s, VVE beheerders, aannemers, particulieren. Hieronder vind u enkele foto’s van de door Walldecsolutions gerealiseerde projecten.